SANA 2016: show cooking Paola Maugeri, le immagini